11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 28/10/2020 (12/9 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
VN
VN 321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
7.028.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h55p
1 điểm dừng
15:25
SGN
8.592.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
9.108.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (T_Eco)
09:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
9.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
14.057.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h55p
1 điểm dừng
15:25
SGN
15.842.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
16.468.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h55p
1 điểm dừng
15:25
SGN
38.124.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
39.468.000 ₫
+10 điểm