11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 01/11/2020 (16/9 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
VN
VN 321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
7.396.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h55p
1 điểm dừng
15:25
SGN
8.960.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
9.476.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (T_Eco)
09:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
9.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
14.425.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h55p
1 điểm dừng
15:25
SGN
16.210.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
16.836.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
35.898.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h55p
1 điểm dừng
15:25
SGN
38.860.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
40.204.000 ₫
+10 điểm