11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 03/11/2020 (18/9 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
VJ
VJ829 (K_Eco)
09:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.540.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
7.028.800 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
SGN
8.592.800 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
9.108.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
14.057.600 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
SGN
15.842.400 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
16.468.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
4h00p
Bay thẳng
14:30
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
6h00p
1 điểm dừng
15:30
SGN
38.124.800 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
39.468.000 ₫
+10 điểm