10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VJ
VJ829 (L_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
5.869.600 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h40p
1 điểm dừng
15:10
SGN
9.541.699 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
14.076.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h40p
1 điểm dừng
15:10
SGN
18.339.613 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
23.441.600 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
27.287.200 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm