10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ829 (B_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
1.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
6.421.600 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h40p
1 điểm dừng
15:10
SGN
10.264.572 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
14.628.000 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h40p
1 điểm dừng
15:10
SGN
18.961.542 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
25.281.600 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
29.127.200 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
37.002.400 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
14:00
SGN
37.002.400 ₫
+10 điểm