11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 27/09/2020 (11/8 âm lịch)
Osaka
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
VJ
VJ829 (M_Eco)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
3.460.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
8.632.548 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
KIX
5h55p
1 điểm dừng
15:25
SGN
10.371.942 ₫
+10 điểm
VJ
VJ829 (V_SBoss)
09:30
KIX
3h30p
Bay thẳng
13:00
SGN
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
16.835.616 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
KIX
5h55p
1 điểm dừng
15:25
SGN
18.918.594 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
28.775.160 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (I-Phổ thông)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
29.127.200 ₫
+10 điểm
VN
VN331 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
7h45p
1 điểm dừng
18:15
SGN
37.002.400 ₫
+10 điểm
VN
VN321 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
KIX
3h25p
Bay thẳng
13:55
SGN
41.895.774 ₫
+10 điểm
VN
VN337 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
KIX
5h55p
1 điểm dừng
15:25
SGN
45.846.990 ₫
+10 điểm