5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/12/2020 (20/10 âm lịch)
Melbourne
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
VN
VN780 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:25
MEL
4h35p
Bay thẳng
16:00
SGN
8.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (S-P/thông linh hoạt)
11:25
MEL
4h35p
Bay thẳng
16:00
SGN
12.957.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
11:25
MEL
4h35p
Bay thẳng
16:00
SGN
15.727.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
11:25
MEL
4h35p
Bay thẳng
16:00
SGN
23.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
MEL
4h35p
Bay thẳng
16:00
SGN
36.008.000 ₫
+10 điểm