1 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 06/07/2020 (16/5 âm lịch)
Melbourne
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
BL
JQ63 (Starter Base)
15:15
MEL
5h50p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
4.339.000 ₫
+10 điểm