8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
Melbourne
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
BL
JQ63 (Starter Base)
15:25
MEL
5h40p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
3.319.000 ₫
+10 điểm
BL
JQ29-BL130 (Starter Base)
13:15
MEL
27h50p
Bay thẳng
17:05
SGN
4.483.775 ₫
+10 điểm
BL
JQ29-BL132 (Starter Base)
13:15
MEL
26h45p
Bay thẳng
16:00
SGN
4.483.775 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
7.740.040 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
13.896.890 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
16.887.360 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
25.506.950 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
38.700.200 ₫
+10 điểm