5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 14/07/2020 (24/5 âm lịch)
Melbourne
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
BL
JQ502-JQ61 (Starter Base)
07:30
MEL
13h35p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
5.778.671 ₫
+10 điểm
BL
JQ504-JQ61 (Starter Base)
08:20
MEL
12h45p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
5.778.671 ₫
+10 điểm
BL
JQ506-JQ61 (Starter Base)
09:20
MEL
11h45p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
5.778.671 ₫
+10 điểm
BL
JQ508-JQ61 (Starter Base)
10:20
MEL
10h45p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
5.778.671 ₫
+10 điểm
BL
JQ524-JQ61 (Starter Base)
08:50
MEL
12h15p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
5.778.671 ₫
+10 điểm