10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
Melbourne
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
BL
JQ63 (Starter Base)
15:15
MEL
5h50p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
2.799.000 ₫
+10 điểm
BL
JQ29-BL130 (Starter Base)
13:15
MEL
27h50p
Bay thẳng
17:05
SGN
3.868.363 ₫
+10 điểm
BL
JQ29-BL132 (Starter Base)
13:15
MEL
26h45p
Bay thẳng
16:00
SGN
3.968.363 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (E-Siêu tiết kiệm)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
5.469.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
7.511.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
14.082.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (U-Siêu tiết kiệm)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
14.082.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
21.123.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
30.511.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
35.205.000 ₫
+10 điểm