1 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 20/07/2020 (30/5 âm lịch)
Melbourne
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
BL
JQ63 (Starter Base)
15:15
MEL
5h50p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
2.799.000 ₫
+10 điểm