13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 31/07/2020 (11/6 âm lịch)
Melbourne
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
VN
VN 780 (P-Siêu tiết kiệm)
10:35
MEL
5h45p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.914.000 ₫
+10 điểm
BL
JQ500-JQ61 (Starter Base)
06:00
MEL
15h05p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
4.709.191 ₫
+10 điểm
BL
JQ502-JQ61 (Starter Base)
07:30
MEL
13h35p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
4.709.191 ₫
+10 điểm
BL
JQ506-JQ61 (Starter Base)
09:20
MEL
11h45p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
4.709.191 ₫
+10 điểm
BL
JQ524-JQ61 (Starter Base)
08:50
MEL
12h15p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
4.709.191 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (E-Siêu tiết kiệm)
10:35
MEL
5h45p
Bay thẳng
16:20
SGN
5.478.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:35
MEL
5h45p
Bay thẳng
16:20
SGN
7.460.000 ₫
+10 điểm
BL
JQ508-JQ61 (Starter Base)
10:20
MEL
10h45p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
7.786.615 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
MEL
5h45p
Bay thẳng
16:20
SGN
13.986.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (U-Siêu tiết kiệm)
10:35
MEL
5h45p
Bay thẳng
16:20
SGN
13.986.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:35
MEL
5h45p
Bay thẳng
16:20
SGN
19.231.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:35
MEL
5h45p
Bay thẳng
16:20
SGN
30.303.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 780 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
MEL
5h45p
Bay thẳng
16:20
SGN
34.965.000 ₫
+10 điểm