3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/08/2020 (12/6 âm lịch)
Melbourne
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
BL
JQ63 (Starter Base)
15:15
MEL
5h50p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
2.969.000 ₫
+10 điểm
BL
JQ29-BL132 (Starter Base)
13:15
MEL
26h45p
Bay thẳng
16:00
SGN
4.383.775 ₫
+10 điểm
BL
JQ29-BL130 (Starter Base)
13:15
MEL
27h50p
Bay thẳng
17:05
SGN
4.483.775 ₫
+10 điểm