5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Melbourne
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
BL
JQ500-JQ61 (Starter Base)
06:00
MEL
15h05p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
4.709.191 ₫
+10 điểm
BL
JQ502-JQ61 (Starter Base)
07:30
MEL
13h35p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
4.709.191 ₫
+10 điểm
BL
JQ506-JQ61 (Starter Base)
09:20
MEL
11h45p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
4.916.479 ₫
+10 điểm
BL
JQ524-JQ61 (Starter Base)
08:50
MEL
12h15p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
4.916.479 ₫
+10 điểm
BL
JQ508-JQ61 (Starter Base)
10:20
MEL
10h45p
-1 điểm dừng
21:05
SGN
6.351.547 ₫
+10 điểm