5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Melbourne
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VN
VN780 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
7.033.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (S-P/thông linh hoạt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
12.601.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
15.295.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
23.087.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
35.018.000 ₫
+10 điểm