5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 03/10/2020 (17/8 âm lịch)
Melbourne
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
VN
VN780 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
7.033.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (S-P/thông linh hoạt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
12.601.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
15.295.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
23.087.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
35.018.000 ₫
+10 điểm