5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 05/10/2020 (19/8 âm lịch)
Melbourne
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
VN
VN780 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:35
MEL
4h45p
Bay thẳng
16:20
SGN
7.740.040 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
MEL
4h45p
Bay thẳng
16:20
SGN
13.896.890 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
11:35
MEL
4h45p
Bay thẳng
16:20
SGN
16.887.360 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
11:35
MEL
4h45p
Bay thẳng
16:20
SGN
25.506.950 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
MEL
4h45p
Bay thẳng
16:20
SGN
38.700.200 ₫
+10 điểm