5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/09/2020 (12/8 âm lịch)
Melbourne
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
VN
VN780 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
7.016.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (S-P/thông linh hoạt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
12.570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
15.258.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
23.031.000 ₫
+10 điểm
VN
VN780 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
MEL
5h50p
Bay thẳng
16:25
SGN
34.933.000 ₫
+10 điểm