2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/09/2020 (16/7 âm lịch)
Narita
Hà Nội
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
VJ
VJ933 (H_Eco)
09:30
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:05
HAN
2.390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ933 (H_Eco)
09:30
NRT
3h35p
Bay thẳng
13:05
HAN
12.000.000 ₫
+10 điểm