16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ823 (B_Eco)
08:55
NRT
4h45p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.970.000 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h00p
1 điểm dừng
18:00
SGN
10.349.237 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
NRT
4h50p
Bay thẳng
14:20
SGN
11.263.030 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (L-P/thông tiết kiệm)
14:55
NRT
4h50p
Bay thẳng
19:45
SGN
11.263.030 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h45p
Bay thẳng
13:40
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
13.664.393 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h50p
Bay thẳng
14:20
SGN
16.660.784 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:55
NRT
4h50p
Bay thẳng
19:45
SGN
16.660.784 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h00p
1 điểm dừng
18:00
SGN
18.722.131 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
19.444.665 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h50p
Bay thẳng
14:20
SGN
41.460.701 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
NRT
4h50p
Bay thẳng
19:45
SGN
41.460.701 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h50p
Bay thẳng
14:20
SGN
41.864.470 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
14:55
NRT
4h50p
Bay thẳng
19:45
SGN
41.864.470 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h00p
1 điểm dừng
18:00
SGN
44.882.112 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
46.433.435 ₫
+10 điểm