26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
VN
VN303 (P-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (E-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
4.158.400 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (N_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
4.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
7.028.800 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
8.592.800 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:15
NRT
8h50p
1 điểm dừng
18:05
SGN
8.592.800 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
9.384.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (U-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
12.567.200 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (U-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
12.567.200 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
14.057.600 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
14.057.600 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
14.977.600 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
7h20p
1 điểm dừng
17:20
SGN
15.842.400 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
16.486.400 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
NRT
8h50p
1 điểm dừng
18:05
SGN
16.578.400 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (I-Phổ thông)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
23.920.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
29.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
35.880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
35.880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
36.082.400 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
7h20p
1 điểm dừng
17:20
SGN
38.566.400 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
40.093.600 ₫
+10 điểm