26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VN
VN303 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
8.203.068 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
8.626.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
9.376.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (S_Eco)
08:55
NRT
4h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
9.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
10.951.740 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
12.306.000 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
7h15p
1 điểm dừng
17:15
SGN
12.562.290 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:15
NRT
8h50p
1 điểm dừng
18:05
SGN
14.486.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (U-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
14.666.742 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (U-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
14.666.742 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
16.291.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
16.406.136 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
16.406.136 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
7h15p
1 điểm dừng
17:15
SGN
18.532.062 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
NRT
8h50p
1 điểm dừng
18:05
SGN
19.221.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
19.924.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
22.058.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
26.956.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (I-Phổ thông)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
27.916.200 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (I-Phổ thông)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
27.916.200 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
35.746.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
41.036.814 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
41.036.814 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
41.874.300 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
41.874.300 ₫
+10 điểm