2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 03/07/2020 (13/5 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
VJ
VJ823 (I_Eco)
08:55
NRT
4h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
1.550.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm