24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 18/07/2020 (28/5 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
VN
VN301 (P-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
2.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (P-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (E-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
2.907.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (K_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
2.920.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
5.391.200 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
6.660.800 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
6.660.800 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
12.475.200 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
12.475.200 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (U-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
12.861.600 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
13.689.600 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
14.867.200 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
14.867.200 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (I-Phổ thông)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
25.281.600 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (I-Phổ thông)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
25.281.600 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
29.808.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
29.808.000 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
7h00p
1 điểm dừng
17:00
SGN
37.002.400 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
37.002.400 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h20p
Bay thẳng
19:45
SGN
37.002.400 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
39.247.200 ₫
+10 điểm