2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 19/07/2020 (29/5 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
VJ
VJ823 (N_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
4.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm