2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 25/07/2020 (5/6 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
VJ
VJ823 (M_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
3.980.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm