2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 16/08/2020 (27/6 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
VJ
VJ823 (O_Eco)
08:55
NRT
4h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
5.630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm