27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 26/08/2020 (8/7 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
VJ
VJ823 (B_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
1.970.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
3.201.600 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
6.108.800 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
6.973.600 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
7.028.800 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
9h55p
1 điểm dừng
19:55
SGN
8.261.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (U-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
12.309.600 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (U-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
12.567.200 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
14.057.600 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
14.315.200 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (S-P/thông linh hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
14.315.200 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (S-P/thông linh hoạt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
15.235.200 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (S-P/thông linh hoạt)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
15.235.200 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
9h55p
1 điểm dừng
19:55
SGN
15.842.400 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (I-Phổ thông)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
23.441.600 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (I-Phổ thông)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
23.920.000 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (I-Phổ thông)
10:00
NRT
9h55p
1 điểm dừng
19:55
SGN
26.532.800 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
35.880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
36.082.400 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
36.082.400 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
9h55p
1 điểm dừng
19:55
SGN
38.124.800 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
38.695.200 ₫
+10 điểm