20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 10/09/2020 (23/7 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
VN
VN 301 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
7.028.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
7.028.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
7h15p
1 điểm dừng
17:15
SGN
8.261.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h00p
1 điểm dừng
18:00
SGN
8.592.800 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (T_Eco)
08:55
NRT
4h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
11.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (U-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
12.567.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (U-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
12.567.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
14.057.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
14.057.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
NRT
5h00p
Bay thẳng
00:05
SGN
14.977.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
7h15p
1 điểm dừng
17:15
SGN
15.879.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h00p
1 điểm dừng
18:00
SGN
16.560.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (I-Phổ thông)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
23.920.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (I-Phổ thông)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
23.920.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
35.880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
35.880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3309 (C-Th/gia linh hoạt)
19:05
NRT
5h00p
Bay thẳng
00:05
SGN
36.082.400 ₫
+10 điểm