2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 14/09/2020 (27/7 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
VJ
VJ823 (H_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
2.390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm