14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 20/10/2020 (4/9 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
VN
VN319 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
8.261.600 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
9.384.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (L-P/thông tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
9.384.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h00p
1 điểm dừng
18:00
SGN
10.948.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (T_Eco)
08:55
NRT
4h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
11.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h05p
Bay thẳng
13:00
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
14.057.600 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
14.057.600 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h15p
1 điểm dừng
18:15
SGN
15.879.200 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h00p
1 điểm dừng
18:00
SGN
16.560.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
35.162.400 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h00p
Bay thẳng
13:30
SGN
35.880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
35.880.000 ₫
+10 điểm