16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 30/11/2020 (16/10 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
VN
VN319 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h30p
1 điểm dừng
18:30
SGN
10.457.838 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (T_Eco)
08:55
NRT
4h45p
Bay thẳng
13:40
SGN
11.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
NRT
4h50p
Bay thẳng
14:20
SGN
11.381.220 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (L-P/thông tiết kiệm)
14:55
NRT
4h50p
Bay thẳng
19:45
SGN
11.381.220 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h45p
Bay thẳng
13:40
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
13.807.782 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h50p
Bay thẳng
14:20
SGN
16.835.616 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:55
NRT
4h50p
Bay thẳng
19:45
SGN
16.835.616 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h30p
1 điểm dừng
18:30
SGN
18.918.594 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
19.648.710 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h50p
Bay thẳng
14:20
SGN
41.895.774 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
NRT
4h50p
Bay thẳng
19:45
SGN
41.895.774 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h50p
Bay thẳng
14:20
SGN
42.303.780 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
14:55
NRT
4h50p
Bay thẳng
19:45
SGN
42.303.780 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h30p
1 điểm dừng
18:30
SGN
45.353.088 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
46.920.690 ₫
+10 điểm