28 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
Narita
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
VJ
VJ823 (K_Eco)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
2.920.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
6.422.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
8.203.068 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
8.593.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
9.224.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
9.340.000 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:00
NRT
7h55p
1 điểm dừng
17:55
SGN
9.835.092 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (U-Siêu tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
11.675.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ823 (V_SBoss)
08:55
NRT
4h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
12.259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
14.431.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (U-Siêu tiết kiệm)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
14.666.742 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
16.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
16.345.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
16.345.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
16.406.136 ₫
+10 điểm
VN
VN319 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
NRT
7h55p
1 điểm dừng
17:55
SGN
18.532.062 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
18.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN301 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
NRT
4h20p
Bay thẳng
13:50
SGN
19.264.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
19.848.000 ₫
+10 điểm
VN
VN311 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:00
NRT
8h45p
1 điểm dừng
18:45
SGN
21.973.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (I-Phổ thông)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
27.916.200 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
28.020.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
33.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3309 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
NRT
4h35p
Bay thẳng
23:30
SGN
35.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (C-Th/gia linh hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
41.036.814 ₫
+10 điểm
VN
VN3493 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
NRT
8h00p
1 điểm dừng
17:15
SGN
41.143.000 ₫
+10 điểm
VN
VN303 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
15:25
NRT
4h00p
Bay thẳng
19:25
SGN
41.874.300 ₫
+10 điểm