10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/03/2021 (23/1 âm lịch)
Phú Quốc
Đà Nẵng
thứ tư, 03/03
thứ năm, 04/03
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
thứ hai, 08/03
thứ ba, 09/03
VN
VN1490 (G-Siêu tiết kiệm)
09:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:40
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2060 (ECONOMYSAVERMAX)
08:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:40
DAD
249.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2058 (ECONOMYSAVER)
13:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
15:15
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:40
DAD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (K-P/thông tiết kiệm)
09:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:40
DAD
2.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:40
DAD
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (I-Phổ thông)
09:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:40
DAD
3.319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2060 (BUSINESSSMART)
08:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:40
DAD
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:40
DAD
3.819.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2058 (BUSINESSFLEX)
13:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
15:15
DAD
6.800.000 ₫
+10 điểm