6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/09/2020 (6/8 âm lịch)
Phú Quốc
Đà Nẵng
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
VJ
VJ718 (E_Promo)
08:40
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:25
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (Z_Eco)
08:40
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (L-P/thông tiết kiệm)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (S-P/thông linh hoạt)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
2.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (Y_SBoss)
08:40
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:25
DAD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
3.819.000 ₫
+10 điểm