7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Phú Quốc
Đà Nẵng
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VJ
VJ718 (E1_ECO)
09:50
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:35
DAD
9.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2314 (ECONOMYSAVERMAX)
08:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:40
DAD
19.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (A1_DLX)
09:50
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:35
DAD
909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2312 (ECONOMYFLEX)
10:40
PQC
1h40p
Bay thẳng
12:20
DAD
2.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2314 (BUSINESSSMART)
08:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:40
DAD
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (V_SBoss)
09:50
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:35
DAD
3.210.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2312 (BUSINESSFLEX)
10:40
PQC
1h40p
Bay thẳng
12:20
DAD
6.800.000 ₫
+10 điểm