8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 24/11/2020 (10/10 âm lịch)
Phú Quốc
Đà Nẵng
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
QH
QH2058 (ECONOMYSAVER)
10:45
PQC
1h45p
Bay thẳng
12:30
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (A-Siêu tiết kiệm)
09:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:40
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:40
DAD
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (K-P/thông tiết kiệm)
09:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:40
DAD
2.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:40
DAD
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (I-Phổ thông)
09:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:40
DAD
3.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2058 (BUSINESSSMART)
10:45
PQC
1h45p
Bay thẳng
12:30
DAD
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:40
DAD
3.809.000 ₫
+10 điểm