17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Phú Quốc
Đà Nẵng
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
QH
QH2058 (Bamboo Plus)
09:50
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:35
DAD
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter)
07:40
PQC
5h40p
1 điểm dừng
13:20
DAD
645.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (J_Eco)
08:40
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:25
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:45
PQC
5h15p
1 điểm dừng
19:00
DAD
845.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
4h50p
1 điểm dừng
21:00
DAD
935.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
12:05
PQC
6h20p
1 điểm dừng
18:25
DAD
1.115.000 ₫
+10 điểm
BL
BL840 (Starter Base)
19:15
PQC
1h50p
Bay thẳng
21:05
DAD
1.370.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312-BL684 (Starter Base)
13:45
PQC
5h15p
1 điểm dừng
19:00
DAD
1.545.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312-BL692 (Starter Base)
13:45
PQC
7h15p
1 điểm dừng
21:00
DAD
1.545.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL692 (Starter Base)
16:10
PQC
4h50p
1 điểm dừng
21:00
DAD
1.635.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (K-P/thông tiết kiệm)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
2.029.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302-BL672 (Starter Base)
07:40
PQC
5h40p
1 điểm dừng
13:20
DAD
2.435.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (S-P/thông linh hoạt)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (J_Eco)
08:40
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:25
DAD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (I-Phổ thông)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
3.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2058 (Bamboo Business)
09:50
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:35
DAD
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
3.829.000 ₫
+10 điểm