14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/08/2020 (10/7 âm lịch)
Phú Quốc
Đà Nẵng
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
VN
VN1490 (A-Siêu tiết kiệm)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (Z_Eco)
08:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:15
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
819.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302-BL672 (Starter Base)
07:40
PQC
5h40p
1 điểm dừng
13:20
DAD
1.005.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312-BL684 (Starter Base)
13:45
PQC
5h15p
1 điểm dừng
19:00
DAD
1.205.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312-BL692 (Starter Base)
13:45
PQC
7h15p
1 điểm dừng
21:00
DAD
1.205.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL692 (Starter Base)
16:10
PQC
4h50p
1 điểm dừng
21:00
DAD
1.205.000 ₫
+10 điểm
BL
BL840 (Starter Base)
19:15
PQC
1h50p
Bay thẳng
21:05
DAD
1.370.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
12:05
PQC
6h20p
1 điểm dừng
18:25
DAD
1.965.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (S-P/thông linh hoạt)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
2.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (Y_SBoss)
08:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:15
DAD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
3.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
3.819.000 ₫
+10 điểm