8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/08/2020 (10/7 âm lịch)
Phú Quốc
Đà Nẵng
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
VN
VN1490 (A-Siêu tiết kiệm)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (Z_Eco)
08:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:15
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (S-P/thông linh hoạt)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
2.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (Y_SBoss)
08:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:15
DAD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
3.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
3.819.000 ₫
+10 điểm