4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/09/2020 (16/7 âm lịch)
Phú Quốc
Đà Nẵng
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
VJ
VJ718 (J_Eco)
08:45
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:30
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ738 (J_Eco)
18:10
PQC
1h45p
Bay thẳng
19:55
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (Y_SBoss)
08:45
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:30
DAD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ738 (Y_SBoss)
18:10
PQC
1h45p
Bay thẳng
19:55
DAD
3.300.000 ₫
+10 điểm