9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 08/09/2020 (21/7 âm lịch)
Phú Quốc
Đà Nẵng
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
BL
BL302-BL672 (Starter Base_Promo)
07:40
PQC
5h40p
1 điểm dừng
13:20
DAD
109.040 ₫
+10 điểm
BL
BL312-BL684 (Starter Base_Promo)
13:45
PQC
5h15p
1 điểm dừng
19:00
DAD
109.040 ₫
+10 điểm
BL
BL312-BL688 (Starter Base_Promo)
13:45
PQC
6h35p
1 điểm dừng
20:20
DAD
109.040 ₫
+10 điểm
BL
BL312-BL692 (Starter Base_Promo)
13:45
PQC
7h15p
1 điểm dừng
21:00
DAD
109.040 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL692 (Starter Base_Promo)
16:10
PQC
4h50p
1 điểm dừng
21:00
DAD
109.040 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter-Base)
07:40
PQC
5h40p
1 điểm dừng
13:20
DAD
294.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter-Base)
13:50
PQC
5h10p
1 điểm dừng
19:00
DAD
494.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter-Base)
16:10
PQC
4h50p
1 điểm dừng
21:00
DAD
494.000 ₫
+10 điểm
BL
BL840 (Starter-Base)
19:15
PQC
1h50p
Bay thẳng
21:05
DAD
690.000 ₫
+10 điểm