12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Phú Quốc
Đà Nẵng
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VJ718 (E_Promo)
08:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:15
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (A-Siêu tiết kiệm)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2058 (Bamboo Eco)
09:50
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:35
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (Z_Eco)
08:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:15
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2058 (Bamboo Plus)
09:50
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:35
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (S-P/thông linh hoạt)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (Z_Eco)
08:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:15
DAD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
3.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2058 (Bamboo Business)
09:50
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:35
DAD
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:10
DAD
3.829.000 ₫
+10 điểm