2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Phú Quốc
Đà Nẵng
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VJ
VJ718 (T_Eco)
08:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:15
DAD
2.820.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (T_Eco)
08:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:15
DAD
3.000.000 ₫
+10 điểm