3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 02/10/2020 (16/8 âm lịch)
Phú Quốc
Đà Nẵng
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
VJ
VJ718 (E_Promo)
08:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:15
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (Z_Eco)
08:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:15
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (Y_SBoss)
08:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:15
DAD
3.300.000 ₫
+10 điểm