12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Phú Quốc
Đà Nẵng
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
QH
QH2058 (Bamboo Eco)
09:50
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:35
DAD
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (E_Promo)
08:40
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:25
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (G-Siêu tiết kiệm)
11:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:15
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (Z_Eco)
08:40
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2058 (Bamboo Plus)
09:50
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:35
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (E-Siêu tiết kiệm)
11:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:15
DAD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:15
DAD
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (S-P/thông linh hoạt)
11:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:15
DAD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (Y_SBoss)
08:40
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:25
DAD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (I-Phổ thông)
11:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:15
DAD
3.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2058 (Bamboo Business)
09:50
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:35
DAD
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:15
DAD
3.829.000 ₫
+10 điểm