12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Phú Quốc
Đà Nẵng
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
QH
QH2058 (Bamboo Eco)
09:50
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:35
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (E_Promo)
08:40
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:25
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (P-Siêu tiết kiệm)
11:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:15
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2058 (Bamboo Plus)
09:50
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:35
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (Z_Eco)
08:40
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (E-Siêu tiết kiệm)
11:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:15
DAD
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:15
DAD
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (S-P/thông linh hoạt)
11:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:15
DAD
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ718 (Y_SBoss)
08:40
PQC
1h45p
Bay thẳng
10:25
DAD
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (I-Phổ thông)
11:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:15
DAD
3.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2058 (Bamboo Business)
09:50
PQC
1h45p
Bay thẳng
11:35
DAD
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1490 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
PQC
1h45p
Bay thẳng
13:15
DAD
3.829.000 ₫
+10 điểm