59 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VJ454 (A_Promo)
11:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ482 (E_Promo)
08:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (A-Siêu tiết kiệm)
12:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:25
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (A-Siêu tiết kiệm)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (A-Siêu tiết kiệm)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (A-Siêu tiết kiệm)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Z_Eco)
19:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (Z_Eco)
21:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ482 (Z_Eco)
08:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (P-Siêu tiết kiệm)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (E-Siêu tiết kiệm)
12:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:25
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (E-Siêu tiết kiệm)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (E-Siêu tiết kiệm)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (E-Siêu tiết kiệm)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (W_Eco)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (W_Eco)
11:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:55
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Z_Eco)
11:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (T-P/thông tiết kiệm)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:25
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (W_Deluxe)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (W_Deluxe)
11:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:55
HAN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (K_Eco)
13:35
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:40
HAN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (L_Eco)
15:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:15
HAN
1.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Plus)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
1.670.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (K_Deluxe)
13:35
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:40
HAN
1.949.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (L_Deluxe)
15:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:15
HAN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (S-P/thông linh hoạt)
12:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:25
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (S-P/thông linh hoạt)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (S-P/thông linh hoạt)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (S-P/thông linh hoạt)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:20
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (I-Phổ thông)
12:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:25
HAN
3.699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Business)
12:15
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:20
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Business)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Y_SBoss)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Y_SBoss)
13:35
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:40
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Y_SBoss)
11:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Y_SBoss)
19:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (Y_SBoss)
21:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (Y_SBoss)
15:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:15
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ482 (Y_SBoss)
08:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Y_SBoss)
11:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7096 (I-Phổ thông)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (I-Phổ thông)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (I-Phổ thông)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (I-Phổ thông)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (I-Phổ thông)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (C-Th/gia linh hoạt)
12:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:25
HAN
4.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:20
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7096 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm