57 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
VJ
VJ452 (E1_Eco)
13:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:55
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (E1_Eco)
14:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:15
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (E1_Eco)
14:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:00
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (E1_Eco)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (E1_Eco)
18:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:45
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ498 (E1_Eco)
20:45
PQC
1h55p
Bay thẳng
22:40
HAN
85.460 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (ECONOMYSAVERMAX)
11:25
PQC
2h20p
Bay thẳng
13:45
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1628 (ECONOMYSAVER)
20:05
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:15
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7234 (A-Siêu tiết kiệm)
13:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:25
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (A-Siêu tiết kiệm)
09:30
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:40
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (A-Siêu tiết kiệm)
19:40
PQC
2h10p
Bay thẳng
21:50
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Z_Eco)
17:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1234 (P-Siêu tiết kiệm)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1234 (E-Siêu tiết kiệm)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7234 (E-Siêu tiết kiệm)
13:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:25
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:40
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (E-Siêu tiết kiệm)
19:40
PQC
2h10p
Bay thẳng
21:50
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (T-P/thông tiết kiệm)
12:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:05
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (A_Deluxe)
13:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:55
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (A_Deluxe)
14:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:15
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (A_Deluxe)
14:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:00
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (A_Deluxe)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (A_Deluxe)
18:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:45
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ498 (A_Deluxe)
20:45
PQC
1h55p
Bay thẳng
22:40
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1234 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Z_Deluxe)
17:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:25
HAN
1.069.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7234 (K-P/thông tiết kiệm)
13:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (K-P/thông tiết kiệm)
09:30
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (K-P/thông tiết kiệm)
19:40
PQC
2h10p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (K-P/thông tiết kiệm)
12:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:05
HAN
2.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1234 (S-P/thông linh hoạt)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:05
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7234 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:25
HAN
3.389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:40
HAN
3.389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:40
PQC
2h10p
Bay thẳng
21:50
HAN
3.389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Y_SBoss)
13:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Y_SBoss)
17:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Y_SBoss)
14:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:15
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Y_SBoss)
14:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Y_SBoss)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (Y_SBoss)
18:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ498 (A_Deluxe)
20:45
PQC
1h55p
Bay thẳng
22:40
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (BUSINESSSMART)
11:25
PQC
2h20p
Bay thẳng
13:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1628 (BUSINESSSMART)
20:05
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:15
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (I-Phổ thông)
12:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:05
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (I-Phổ thông)
18:40
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:50
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1234 (I-Phổ thông)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7234 (I-Phổ thông)
13:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:25
HAN
4.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (I-Phổ thông)
09:30
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:40
HAN
4.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (I-Phổ thông)
19:40
PQC
2h10p
Bay thẳng
21:50
HAN
4.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:05
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (C-Th/gia linh hoạt)
15:05
PQC
2h15p
Bay thẳng
17:20
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (C-Th/gia linh hoạt)
18:40
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:50
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1234 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7234 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:25
HAN
4.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:40
HAN
4.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (C-Th/gia linh hoạt)
19:40
PQC
2h10p
Bay thẳng
21:50
HAN
4.619.000 ₫
+10 điểm