73 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VN
VN 7232 (G-Siêu tiết kiệm)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
249.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 256 (Starter-Base)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
290.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
5h20p
1 điểm dừng
14:40
HAN
344.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
6h50p
1 điểm dừng
20:40
HAN
344.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 320 (Starter-Base)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
344.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
444.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (W_Eco)
19:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:30
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
BL
BL256 (Starter)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7232 (T-P/thông tiết kiệm)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Plus)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1238 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (B_Eco)
15:25
PQC
2h25p
Bay thẳng
17:50
HAN
1.039.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Plus)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
1.120.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Plus)
12:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.120.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (H_Eco)
10:05
PQC
2h25p
Bay thẳng
12:30
HAN
1.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302-BL764 (Starter Base)
07:40
PQC
7h25p
1 điểm dừng
15:05
HAN
1.275.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1232 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
1.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:45
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:55
HAN
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
1.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (L_Eco)
13:50
PQC
2h25p
Bay thẳng
16:15
HAN
1.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (L_Eco)
12:00
PQC
2h25p
Bay thẳng
14:25
HAN
1.529.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter)
07:40
PQC
7h00p
1 điểm dừng
14:40
HAN
1.545.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1236 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:45
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:55
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1230 (Q-P/thông tiết kiệm)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL786 (Starter Base)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.705.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL790 (Starter Base)
16:10
PQC
7h15p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.705.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (M_Eco)
14:50
PQC
2h25p
Bay thẳng
17:15
HAN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (O_Eco)
17:15
PQC
2h25p
Bay thẳng
19:40
HAN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (O_Eco)
20:10
PQC
2h25p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (O_Eco)
18:20
PQC
2h25p
Bay thẳng
20:45
HAN
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1232 (S-P/thông linh hoạt)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1236 (S-P/thông linh hoạt)
14:45
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:55
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1230 (S-P/thông linh hoạt)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1238 (S-P/thông linh hoạt)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7232 (S-P/thông linh hoạt)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (S-P/thông linh hoạt)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
3.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (S-P/thông linh hoạt)
14:45
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:55
HAN
3.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (S-P/thông linh hoạt)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
3.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (S-P/thông linh hoạt)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
3.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (S-P/thông linh hoạt)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
3.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Y_SBoss)
17:15
PQC
2h25p
Bay thẳng
19:40
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Y_SBoss)
13:50
PQC
2h25p
Bay thẳng
16:15
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Y_SBoss)
10:05
PQC
2h25p
Bay thẳng
12:30
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Y_SBoss)
15:25
PQC
2h25p
Bay thẳng
17:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Y_SBoss)
12:00
PQC
2h25p
Bay thẳng
14:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (Y_SBoss)
20:10
PQC
2h25p
Bay thẳng
22:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Y_SBoss)
18:20
PQC
2h25p
Bay thẳng
20:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (Y_SBoss)
14:50
PQC
2h25p
Bay thẳng
17:15
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (Y_SBoss)
19:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:30
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Business)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Business)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Business)
12:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1232 (I-Phổ thông)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1236 (I-Phổ thông)
14:45
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:55
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1238 (I-Phổ thông)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (I-Phổ thông)
14:45
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:55
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (I-Phổ thông)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (I-Phổ thông)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7232 (I-Phổ thông)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1232 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1236 (C-Th/gia linh hoạt)
14:45
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:55
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1238 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (C-Th/gia linh hoạt)
14:45
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:55
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7232 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm