54 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 24/11/2020 (10/10 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
VJ
VJ446 (E_Eco)
08:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:05
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (W_Eco)
14:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:00
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ498 (W_Eco)
20:45
PQC
1h55p
Bay thẳng
22:40
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (E-Siêu tiết kiệm)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (U_Eco)
17:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:25
HAN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (U_Eco)
18:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:45
HAN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (U_Eco)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
639.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (ECONOMYSAVER)
13:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:10
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (ECONOMYSAVER)
17:35
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:45
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7238 (T-P/thông tiết kiệm)
17:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:20
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (A_Deluxe)
08:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:05
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (H_Eco)
14:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:15
HAN
1.189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (W_Deluxe)
14:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:00
HAN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ498 (W_Deluxe)
20:45
PQC
1h55p
Bay thẳng
22:40
HAN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (U_Deluxe)
17:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:25
HAN
1.299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (U_Deluxe)
18:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:45
HAN
1.299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (U_Deluxe)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
1.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
PQC
2h15p
Bay thẳng
18:15
HAN
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:20
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:30
HAN
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1234 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1628 (ECONOMYSMART)
20:05
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:15
HAN
1.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (H_Deluxe)
14:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:15
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (K-P/thông tiết kiệm)
16:00
PQC
2h15p
Bay thẳng
18:15
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (K-P/thông tiết kiệm)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7238 (K-P/thông tiết kiệm)
17:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (K-P/thông tiết kiệm)
12:20
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:30
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1234 (S-P/thông linh hoạt)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (T_Eco)
13:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:55
HAN
3.340.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
PQC
2h15p
Bay thẳng
18:15
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7238 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:20
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:30
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (T_Deluxe)
13:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:55
HAN
3.549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Y_SBoss)
17:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Y_SBoss)
14:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:15
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Y_SBoss)
14:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Y_SBoss)
13:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (Y_SBoss)
18:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Y_SBoss)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ498 (Y_SBoss)
20:45
PQC
1h55p
Bay thẳng
22:40
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (A_Deluxe)
08:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:05
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (BUSINESSSMART)
13:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (BUSINESSSMART)
17:35
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1628 (BUSINESSSMART)
20:05
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:15
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (I-Phổ thông)
16:00
PQC
2h15p
Bay thẳng
18:15
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (I-Phổ thông)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7238 (I-Phổ thông)
17:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:20
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (I-Phổ thông)
12:20
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:30
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1234 (I-Phổ thông)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
PQC
2h15p
Bay thẳng
18:15
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (C-Th/gia linh hoạt)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7238 (C-Th/gia linh hoạt)
17:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:20
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (C-Th/gia linh hoạt)
12:20
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:30
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1234 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm