41 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
BL
BL 302 (Starter-Base)
07:40
PQC
7h30p
1 điểm dừng
15:10
HAN
484.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 320 (Starter-Base)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
574.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 310 (Starter-Base)
09:20
PQC
5h50p
1 điểm dừng
15:10
HAN
574.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 312 (Starter-Base)
13:50
PQC
6h50p
1 điểm dừng
20:40
HAN
574.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 256 (Starter-Base)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
6h50p
1 điểm dừng
20:40
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
7h15p
1 điểm dừng
23:25
HAN
746.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (J_Eco)
19:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:30
HAN
759.000 ₫
+10 điểm
BL
BL256 (Starter)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
1.010.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Plus)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
1.220.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7238 (N)
19:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:45
HAN
1.309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (K_Eco)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (K_Eco)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (L_Eco)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
1.529.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
5h20p
1 điểm dừng
14:40
HAN
1.545.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter)
07:40
PQC
7h00p
1 điểm dừng
14:40
HAN
1.545.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (Q)
15:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:00
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (Q)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (M_Eco)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (M_Eco)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (M_Eco)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (M_Eco)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (M_Eco)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (L)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (L)
17:05
PQC
1h55p
Bay thẳng
19:00
HAN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (K)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (K)
14:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:50
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Plus)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
2.445.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (M)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
3.379.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Y_SBoss)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Y_SBoss)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Y_SBoss)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Y_SBoss)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Y_SBoss)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (Y_SBoss)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Y_SBoss)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (Y_SBoss)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (Y_SBoss)
19:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:30
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Business)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Business)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Business)
12:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm