79 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 30/06/2020 (10/5 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
BL
BL302 (Starter)
10:10
PQC
8h30p
1 điểm dừng
18:40
HAN
243.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
344.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
5h50p
1 điểm dừng
15:10
HAN
344.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
6h50p
1 điểm dừng
20:40
HAN
344.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Eco)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Z_Eco)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1232 (E-Siêu tiết kiệm)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1230 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1238 (E-Siêu tiết kiệm)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4220 (E-Siêu tiết kiệm)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (W_Eco)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (W_Eco)
21:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:10
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
BL
BL256 (Starter)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (T-P/thông tiết kiệm)
10:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
13:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (J_Eco)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (J_Eco)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
759.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Plus)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Plus)
12:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:55
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (I_Eco)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (I_Eco)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (I_Eco)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4220 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1236 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1230 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1238 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
13:05
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302-BL764 (Starter Base)
07:40
PQC
7h30p
1 điểm dừng
15:10
HAN
1.075.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310-BL764 (Starter Base)
09:20
PQC
5h50p
1 điểm dừng
15:10
HAN
1.145.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312-BL782 (Starter Base)
13:45
PQC
6h55p
1 điểm dừng
20:40
HAN
1.325.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Plus)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
1.420.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL786 (Starter Base)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.515.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL790 (Starter Base)
16:10
PQC
7h15p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.515.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1232 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1236 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1230 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1238 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (S-P/thông linh hoạt)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (S-P/thông linh hoạt)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (S-P/thông linh hoạt)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (S-P/thông linh hoạt)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (S-P/thông linh hoạt)
10:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
13:05
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4220 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
3.369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (T_Eco)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
3.370.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Business)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Business)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Business)
12:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (J_Eco)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (I_Eco)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Z_Eco)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (I_Eco)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (W_Eco)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (J_Eco)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (T_Eco)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (I_Eco)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (W_Eco)
21:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1232 (I-Phổ thông)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1236 (I-Phổ thông)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1230 (I-Phổ thông)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1238 (I-Phổ thông)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (I-Phổ thông)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (I-Phổ thông)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (I-Phổ thông)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (I-Phổ thông)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (I-Phổ thông)
10:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
13:05
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1232 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1236 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1230 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1238 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
22:20
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:35
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
13:05
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm