6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 08/03/2022 (6/2 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
thứ bảy, 05/03
chủ nhật, 06/03
thứ hai, 07/03
thứ ba, 08/03
thứ tư, 09/03
thứ năm, 10/03
thứ sáu, 11/03
QH
QH1622 (ECONOMYSAVER)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (ECONOMYSAVER)
13:05
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:15
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (ECONOMYSAVER)
17:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1628 (ECONOMYSAVER)
21:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
00:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (BUSINESSSMART)
17:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:10
HAN
3.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (BUSINESSSMART)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
4.500.000 ₫
+10 điểm