68 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
5h50p
1 điểm dừng
15:10
HAN
485.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter)
07:40
PQC
7h30p
1 điểm dừng
15:10
HAN
485.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (E-Siêu tiết kiệm)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (E-Siêu tiết kiệm)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
675.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (T-P/thông tiết kiệm)
08:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
10:10
HAN
819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7228 (T-P/thông tiết kiệm)
10:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
12:05
HAN
819.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Plus)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
10:10
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7228 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
12:05
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (H_Eco)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (K_Eco)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (K_Eco)
19:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:30
HAN
1.349.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302-BL764 (Starter Base)
07:40
PQC
7h30p
1 điểm dừng
15:10
HAN
1.425.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
1.429.000 ₫
+10 điểm
BL
BL256 (Starter)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
1.450.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310-BL764 (Starter Base)
09:20
PQC
5h50p
1 điểm dừng
15:10
HAN
1.515.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL786 (Starter Base)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.605.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL790 (Starter Base)
16:10
PQC
7h15p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.605.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312-BL782 (Starter Base)
13:45
PQC
6h55p
1 điểm dừng
20:40
HAN
1.605.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (N_Eco)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
1.949.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (N_Eco)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (K-P/thông tiết kiệm)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (K-P/thông tiết kiệm)
13:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7238 (K-P/thông tiết kiệm)
17:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:35
HAN
2.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Q_Eco)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
2.459.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
14:15
PQC
7h50p
1 điểm dừng
22:05
HAN
2.465.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (S-P/thông linh hoạt)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (S-P/thông linh hoạt)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (S-P/thông linh hoạt)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (S-P/thông linh hoạt)
13:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:25
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
10:10
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (S-P/thông linh hoạt)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7238 (S-P/thông linh hoạt)
17:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:35
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7228 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
12:05
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (T_Eco)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
3.370.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (T_Eco)
20:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
22:50
HAN
3.370.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Y_SBoss)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Y_SBoss)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Y_SBoss)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Y_SBoss)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (Y_SBoss)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Y_SBoss)
20:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
22:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (Y_SBoss)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (K_Eco)
19:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:30
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Business)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Business)
12:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
10:10
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7238 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:35
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7228 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
12:05
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:25
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
10:10
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (C-Th/gia linh hoạt)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7238 (C-Th/gia linh hoạt)
17:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:35
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7228 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
12:05
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Business)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
5.200.000 ₫
+10 điểm