72 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ454 (A_Promo)
11:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ482 (E_Promo)
08:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:25
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (A_Eco)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (A_Eco)
13:35
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (A_Eco)
11:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:55
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Eco)
11:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:15
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Eco)
16:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
18:55
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Eco)
12:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:05
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1628 (Bamboo Eco)
21:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
00:00
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (A_Promo)
21:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:10
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (A-Siêu tiết kiệm)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7096 (A-Siêu tiết kiệm)
12:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:05
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (A-Siêu tiết kiệm)
13:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:05
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Z_Eco)
19:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (Z_Eco)
21:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ482 (Z_Eco)
08:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7096 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:05
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (E-Siêu tiết kiệm)
13:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:05
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (E-Siêu tiết kiệm)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (W_Eco)
15:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:15
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (E-Siêu tiết kiệm)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (E-Siêu tiết kiệm)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (E-Siêu tiết kiệm)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Z_Eco)
11:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:50
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Plus)
11:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:15
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Plus)
16:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
18:55
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Plus)
12:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1628 (Bamboo Plus)
21:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
00:00
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (A_Deluxe)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (A_Deluxe)
13:35
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:40
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (A_Deluxe)
11:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:55
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
1.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7096 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:05
HAN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:05
HAN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (W_Deluxe)
15:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:15
HAN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7096 (S-P/thông linh hoạt)
12:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:05
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (S-P/thông linh hoạt)
13:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:05
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (S-P/thông linh hoạt)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (S-P/thông linh hoạt)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (S-P/thông linh hoạt)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.009.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Business)
11:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:15
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Business)
16:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
18:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Business)
12:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:05
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1628 (Bamboo Business)
21:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
00:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Y_SBoss)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Y_SBoss)
13:35
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:40
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Y_SBoss)
11:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (Y_SBoss)
15:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:15
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Y_SBoss)
19:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (Z_Eco)
21:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ482 (Z_Eco)
08:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Y_SBoss)
11:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (I-Phổ thông)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (I-Phổ thông)
13:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:05
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (I-Phổ thông)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (I-Phổ thông)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (I-Phổ thông)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (I-Phổ thông)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7096 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:05
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7094 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:05
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm