52 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 12/07/2020 (22/5 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
VJ
VJ442 (W_Eco)
21:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:45
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
10:10
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (U_Eco)
13:35
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:40
HAN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (U_Eco)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (J_Eco)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (J_Eco)
16:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:25
HAN
759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (T-P/thông tiết kiệm)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
819.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (I_Eco)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ482 (B_Eco)
08:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:45
HAN
1.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
10:10
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Plus)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
1.220.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (K_Eco)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
1.629.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Plus)
15:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:25
HAN
1.670.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Plus)
16:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:10
HAN
2.445.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Q_Eco)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
2.459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (S-P/thông linh hoạt)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (S-P/thông linh hoạt)
13:15
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (S_Eco)
14:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:45
HAN
3.060.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:40
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
18:05
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7238 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:35
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
10:10
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Y_SBoss)
13:35
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:40
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Y_SBoss)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Y_SBoss)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Y_SBoss)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Y_SBoss)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Y_SBoss)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (Y_SBoss)
14:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ482 (Y_SBoss)
08:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (Y_SBoss)
16:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ442 (Y_SBoss)
21:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Business)
15:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Business)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:15
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:20
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
10:10
HAN
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (C-Th/gia linh hoạt)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7228 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
12:05
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
10:10
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Business)
16:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:10
HAN
5.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (J-Th/gia linh hoạt)
13:30
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:40
HAN
5.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (J-Th/gia linh hoạt)
18:40
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:50
HAN
5.329.000 ₫
+10 điểm