65 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
VJ
VJ440 (Z_Eco)
16:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL256 (Starter)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Eco)
18:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:10
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (U_Eco)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ442 (U_Eco)
21:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:45
HAN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (J_Eco)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ482 (J_Eco)
08:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:45
HAN
759.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
5h50p
1 điểm dừng
15:10
HAN
885.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Plus)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Plus)
18:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:10
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
985.000 ₫
+10 điểm
BL
BL260 (Starter)
14:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:10
HAN
1.010.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (B_Eco)
13:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:50
HAN
1.039.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (B_Eco)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.039.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (B_Eco)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
1.039.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (B_Eco)
14:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:45
HAN
1.039.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
6h50p
1 điểm dừng
20:40
HAN
1.075.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Plus)
15:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:25
HAN
1.120.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (H_Eco)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
1.189.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302-BL764 (Starter Base)
07:40
PQC
7h30p
1 điểm dừng
15:10
HAN
1.275.000 ₫
+10 điểm
BL
BL254 (Starter)
16:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
18:20
HAN
1.570.000 ₫
+10 điểm
BL
BL252 (Starter)
14:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
16:10
HAN
1.690.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL786 (Starter Base)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.705.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (L-P/thông tiết kiệm)
18:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
21:05
HAN
2.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7228 (L-P/thông tiết kiệm)
16:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:30
HAN
2.029.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter)
10:10
PQC
7h40p
1 điểm dừng
17:50
HAN
2.235.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (H-P/thông tiết kiệm)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (H-P/thông tiết kiệm)
09:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:20
HAN
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (S-P/thông linh hoạt)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (S-P/thông linh hoạt)
18:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
21:05
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7228 (S-P/thông linh hoạt)
16:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:30
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:20
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7250 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Y_SBoss)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Y_SBoss)
13:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Y_SBoss)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Y_SBoss)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Y_SBoss)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Y_SBoss)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (Y_SBoss)
14:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ482 (Y_SBoss)
08:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (Y_SBoss)
16:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ442 (Y_SBoss)
21:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Business)
15:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Business)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Business)
18:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (I-Phổ thông)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (I-Phổ thông)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (I-Phổ thông)
18:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
21:05
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (I-Phổ thông)
09:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:20
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7250 (I-Phổ thông)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7228 (I-Phổ thông)
16:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:30
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
21:05
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7238 (C-Th/gia linh hoạt)
17:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:35
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (C-Th/gia linh hoạt)
09:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (C-Th/gia linh hoạt)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7250 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7228 (C-Th/gia linh hoạt)
16:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:30
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (J-Th/gia linh hoạt)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
5.329.000 ₫
+10 điểm