63 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/07/2020 (18/5 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
QH
QH1624 (Bamboo Eco)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (J_Eco)
20:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
22:50
HAN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (J_Eco)
19:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:30
HAN
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (I_Eco)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (I_Eco)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Plus)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (T-P/thông tiết kiệm)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7234 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:50
HAN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (K_Eco)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7250 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
1.429.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Plus)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
1.780.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Plus)
12:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:55
HAN
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (N_Eco)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
1.949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (L-P/thông tiết kiệm)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (K-P/thông tiết kiệm)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
2.429.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (R_Eco)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
2.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (S-P/thông linh hoạt)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (S-P/thông linh hoạt)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7250 (S-P/thông linh hoạt)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (S-P/thông linh hoạt)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (S-P/thông linh hoạt)
13:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:25
HAN
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (S-P/thông linh hoạt)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7234 (S-P/thông linh hoạt)
14:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:50
HAN
3.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (T_Eco)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.340.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (T_Eco)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.340.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:10
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (V_SBoss)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (V_SBoss)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (V_SBoss)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (V_SBoss)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Y_SBoss)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Y_SBoss)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Y_SBoss)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Y_SBoss)
20:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
22:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (J_Eco)
19:25
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:30
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Business)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Business)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Business)
12:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (I-Phổ thông)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (I-Phổ thông)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (I-Phổ thông)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (I-Phổ thông)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (I-Phổ thông)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (I-Phổ thông)
13:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:25
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (I-Phổ thông)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7250 (I-Phổ thông)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7234 (I-Phổ thông)
14:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:50
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (I-Phổ thông)
14:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:10
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:25
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (C-Th/gia linh hoạt)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7250 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7234 (C-Th/gia linh hoạt)
14:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:50
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7242 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:10
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm