24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 05/08/2021 (27/6 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
thứ hai, 02/08
thứ ba, 03/08
thứ tư, 04/08
thứ năm, 05/08
thứ sáu, 06/08
thứ bảy, 07/08
chủ nhật, 08/08
VJ
VJ458 (Z1_ECO)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ498 (W1_ECO)
18:00
PQC
1h55p
Bay thẳng
19:55
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (W1_ECO)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ442 (J_Eco)
08:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:00
HAN
769.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (J_Eco)
12:25
PQC
2h00p
Bay thẳng
14:25
HAN
769.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (J_Eco)
17:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:15
HAN
769.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (J_Eco)
18:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:55
HAN
769.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (J_Eco)
20:05
PQC
2h00p
Bay thẳng
22:05
HAN
769.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Z1_DLX)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
1.079.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ498 (W1_DLX)
18:00
PQC
1h55p
Bay thẳng
19:55
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (W1_DLX)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ442 (J_Deluxe)
08:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:00
HAN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (J_Deluxe)
12:25
PQC
2h00p
Bay thẳng
14:25
HAN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (J_Deluxe)
17:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:15
HAN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (J_Deluxe)
18:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:55
HAN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (J_Deluxe)
20:05
PQC
2h00p
Bay thẳng
22:05
HAN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ498 (V_SBoss)
18:00
PQC
1h55p
Bay thẳng
19:55
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ442 (J_Deluxe)
08:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:00
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (V_SBoss)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (J_Deluxe)
12:25
PQC
2h00p
Bay thẳng
14:25
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (J_Deluxe)
17:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:15
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (V_SBoss)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (J_Deluxe)
18:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:55
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (J_Deluxe)
20:05
PQC
2h00p
Bay thẳng
22:05
HAN
3.710.000 ₫
+10 điểm