81 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 02/07/2020 (12/5 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
VJ
VJ452 (A_Promo)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (A_Promo)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (A_Promo)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (A_Promo)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (A_Promo)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (A_Promo)
20:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
22:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL256 (Starter)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (P-Siêu tiết kiệm)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Z_Eco)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Z_Eco)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Z_Eco)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Z_Eco)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (Z_Eco)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Z_Eco)
20:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
22:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (Z_Eco)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (P-Siêu tiết kiệm)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (E-Siêu tiết kiệm)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (E-Siêu tiết kiệm)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7250 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (W_Eco)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320 (Starter)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
744.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310 (Starter)
09:20
PQC
5h50p
1 điểm dừng
15:10
HAN
744.000 ₫
+10 điểm
BL
BL312 (Starter)
13:50
PQC
6h50p
1 điểm dừng
20:40
HAN
744.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (J_Eco)
21:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:10
HAN
759.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Plus)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (T-P/thông tiết kiệm)
13:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:25
HAN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4220 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7250 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302-BL764 (Starter Base)
07:40
PQC
7h30p
1 điểm dừng
15:10
HAN
1.175.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:25
HAN
1.229.000 ₫
+10 điểm
BL
BL310-BL764 (Starter Base)
09:20
PQC
5h50p
1 điểm dừng
15:10
HAN
1.245.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL786 (Starter Base)
16:10
PQC
5h50p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.525.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL790 (Starter Base)
16:10
PQC
7h15p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.525.000 ₫
+10 điểm
BL
BL302 (Starter)
10:10
PQC
8h30p
1 điểm dừng
18:40
HAN
1.595.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Plus)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
1.670.000 ₫
+10 điểm
BL
BL320-BL794 (Starter Base)
16:05
PQC
8h15p
1 điểm dừng
00:20
HAN
2.125.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (S-P/thông linh hoạt)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4220 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:50
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:00
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (S-P/thông linh hoạt)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (S-P/thông linh hoạt)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (S-P/thông linh hoạt)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7250 (S-P/thông linh hoạt)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (S-P/thông linh hoạt)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (S-P/thông linh hoạt)
13:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:25
HAN
3.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Y_SBoss)
16:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:00
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Y_SBoss)
13:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Y_SBoss)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Y_SBoss)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Y_SBoss)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (Y_SBoss)
19:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
21:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Y_SBoss)
20:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
22:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (Y_SBoss)
14:30
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:35
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ460 (J_Eco)
21:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Business)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Business)
09:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Business)
12:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (I-Phổ thông)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (I-Phổ thông)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (I-Phổ thông)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (I-Phổ thông)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (I-Phổ thông)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (I-Phổ thông)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (I-Phổ thông)
13:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:25
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (I-Phổ thông)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7250 (I-Phổ thông)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1238 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
PQC
2h10p
Bay thẳng
23:05
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:25
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:25
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (C-Th/gia linh hoạt)
12:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:50
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7250 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:00
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm