54 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/07/2020 (27/5 âm lịch)
Phú Quốc
Hà Nội
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
VJ
VJ452 (A_Promo)
13:35
PQC
2h30p
Bay thẳng
16:05
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (A_Promo)
17:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:15
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (A_Promo)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (A_Promo)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (A_Promo)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (A_Promo)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (A_Promo)
14:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ442 (A_Promo)
21:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Z_Eco)
13:35
PQC
2h30p
Bay thẳng
16:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Z_Eco)
17:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:15
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Z_Eco)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Z_Eco)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Z_Eco)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Z_Eco)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (Z_Eco)
14:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (Z_Eco)
16:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ442 (Z_Eco)
21:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Eco)
14:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:15
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Eco)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Eco)
15:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:25
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (T-P/thông tiết kiệm)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
819.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Plus)
15:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:25
HAN
950.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Plus)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
950.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Plus)
14:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:15
HAN
950.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ482 (T_Eco)
08:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:45
HAN
3.340.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:25
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
3.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ452 (Y_SBoss)
13:35
PQC
2h30p
Bay thẳng
16:05
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ456 (Y_SBoss)
17:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
19:15
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ458 (Y_SBoss)
09:45
PQC
2h05p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ454 (Y_SBoss)
15:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:10
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ450 (Y_SBoss)
11:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
13:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ484 (Y_SBoss)
18:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
20:05
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ486 (Y_SBoss)
14:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ482 (Y_SBoss)
08:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
10:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ440 (Y_SBoss)
16:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ442 (Y_SBoss)
21:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
23:45
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1622 (Bamboo Business)
15:20
PQC
2h05p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1624 (Bamboo Business)
16:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
18:55
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1626 (Bamboo Business)
14:10
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:15
HAN
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (I-Phổ thông)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (I-Phổ thông)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (I-Phổ thông)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1232 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
PQC
2h10p
Bay thẳng
15:25
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1236 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
PQC
2h10p
Bay thẳng
18:15
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1230 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
20:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7232 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
PQC
2h10p
Bay thẳng
11:35
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7238 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
PQC
2h10p
Bay thẳng
19:10
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7230 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
PQC
2h10p
Bay thẳng
12:20
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (C-Th/gia linh hoạt)
12:50
PQC
2h05p
Bay thẳng
14:55
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7236 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:45
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7228 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
PQC
2h05p
Bay thẳng
16:05
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7234 (C-Th/gia linh hoạt)
21:55
PQC
2h04p
Bay thẳng
23:59
HAN
4.629.000 ₫
+10 điểm