8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VN
VN1240 (E-Siêu tiết kiệm)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (J_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (J_Deluxe)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (S-P/thông linh hoạt)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (V_SBoss)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (I-Phổ thông)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
4.629.000 ₫
+10 điểm