11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VJ
VJ766 (Z_Eco)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7248 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
11:40
HPH
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (W_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7248 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
11:40
HPH
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7248 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
11:40
HPH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
3.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (V_SBoss)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (V_SBoss)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7248 (I-Phổ thông)
09:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
11:40
HPH
3.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7248 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
11:40
HPH
4.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (J-Th/gia linh hoạt)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
5.329.000 ₫
+10 điểm