2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 23/06/2020 (3/5 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
VJ
VJ768 (J_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (J_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm