2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 27/06/2020 (7/5 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
VJ
VJ768 (U_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (U_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm