6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VJ
VJ766 (I_Eco)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (H_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
1.189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (V_SBoss)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (V_SBoss)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (I-Phổ thông)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
4.629.000 ₫
+10 điểm