7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 14/07/2020 (24/5 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
VN
VN1240 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
1.019.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (B_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
1.039.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (H_Eco)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
1.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (S-P/thông linh hoạt)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
2.919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (B_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (H_Eco)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (J-Th/gia linh hoạt)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
5.319.000 ₫
+10 điểm