11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 19/07/2020 (29/5 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
VJ
VJ768 (K_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
1.349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (L_Eco)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
1.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (Q-P/thông tiết kiệm)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7314 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (S-P/thông linh hoạt)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7314 (S-P/thông linh hoạt)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (V_SBoss)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ766 (V_SBoss)
22:10
PQC
21h55p
Bay thẳng
00:15
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1240 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7314 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
PQC
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
4.629.000 ₫
+10 điểm