3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 22/07/2020 (2/6 âm lịch)
Phú Quốc
Hải Phòng
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
VN
VN1240 (T)
10:40
PQC
2h00p
Bay thẳng
12:40
HPH
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (J_Eco)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (V_SBoss)
13:05
PQC
2h05p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm